PROČ NÁM CHYBÍ KORUNOVACE MANAŽERŮ?

PROČ NÁM CHYBÍ KORUNOVACE MANAŽERŮ?

Výpis článků Napsáno 20.11.2017

Jak můžeme odevzdat svojí práci a důvěru někomu, koho neznáme a jeho korunovace PŘIJDE MAILEM?!

Pojďme se nejdříve podívat, jak takový rituál odevzdání moci probíhal, ať jsme schopni vnímat, proč nám ve firmách chybí. Při korunovaci evropských králů se musela korunovaná osoba sklonit či pokleknout a zástupce „vyšší moci“ mu vloží korunu na hlavu a předá další insignie jako žezlo, jablko, prsten. V rámci korunovace probíhá slib, že bude „panovník – manažer“ jednat pro dobro a blahobyt království. Následně se napříč společenskými vrstvami konají průvody, oslavy a hostiny. Podobné rituály existují napříč všemi kulturami. Je jedno, zda budeme v době pohanské, u přírodních etnik v Amazonii nebo Africe, amerických indiánů, egyptského faraona nebo arabského šáha. Můžeme se bavit o jmenování ministrů, profesorů a soudců prezidentem, prezidentském slibu oběma sněmovnám, imatrikulaci či promoci studentů a spoustě dalších rituálů…

DŮLEŽITÉ JE, ŽE SDÍLÍM SVOJÍ VIZI. PŘIJÍMÁM MOC ZE SHORA, TEDY VÍM, ŽE NEJSEM NEJVYŠŠÍ A ZÁROVEŇ DOSTÁVÁM DŮVĚRU OD TĚCH, JEJICHŽ SOUČINNOST POTŘEBUJI. PROTOŽE JE POVEDU KE SPOLEČNÉMU PŘEŽITÍ.

Jak dnes probíhá korunovace manažera v mnoha firmách?

1. EMAIL OD HR

První problém je, že o mnoha „korunovacích manažerů“ se dozvíme emailem. Tak nějak mimoděk v záplavě spousty dalších zpráv, které nemáme čas číst. A navíc to často přijde z personálního oddělení. Nemám nic sebemenšího proti HR, jsou ve firmách zvláště v dnešní hyperzměnové době velmi důležití, ale hierarchicky nemohou uvádět krále. Šéfa týmu na jakékoli úrovni, by měl lidem vždy představit někdo vyšší než je on a tím prokázat odevzdání moci a důvěru ze shora.

2. NEPREZENTUJE SE HISTORIE OSOBY A PROČ ZROVNA ON

Král se stával panovníkem následnictvím, vyhranou bitvou, volbou šlechty, vhodným sňatkem. Ale proč se stal našim nadřízeným zrovna ten člověk, kterého nám sdělili emailem? Za tím určitě bude „něco“. A jaká je vlastně jeho mytologie? Co dokázal? Za co si ho máme vážit a odevzdat mu důvěru pro naše přežití? Velmi často se ve firmách ptám: “PROČ JE VAŠIM ŠÉFEM, ZROVNA XY?“. A v mnoha případech se lidé pouze usmějí.

3. VIZE A ZÁMĚRY

Nacházíme se v „tekuté“ hyperzměnové době. Díky technologiím zažíváme za posledních 20 let změnu odpovídající předchozím 200 letům. Velmi často nevnímáme smysl našich úkonů a činností. Proto je pro nás důležité, aby náš přímý nadřízený, měl jasnou vizi pro náš tým a ta vize byla potvrzena „vyšší mocí“. Jinak svojí energii odevzdáváme pouze pro peníze a chybí citové a spirituální pouto s celkem.

4. MŮŽEME MU VĚŘIT, ŽE BUDE ZA NÁS OCHOTEN V BITVĚ POLOŽIT ŽIVOT?

Pokud ne, proč bychom ten život měli obětovat my? Třeba tím, že budeme v práci 10 hodin denně a ještě ve 22h budeme odpovídat na maily.

5. VZDÁNÍ DŮVĚRY ZESPODU

U některých přírodních etnik v rámci rituálu přistupují členové kmene k novému náčelníkovi, uchopí ho oběma rukama za ramena, podívají se mu do očí a odevzdají mu svojí důvěru. Je to silný moment. Stejně jako když rytíři pokleknou před svým králem. Manažer potřebuje vědět, že mu lidé věří. To se však těžko dělá, pokud podceníme body 1 až 4.

Manažer je naše spojení s tím „vyšším“ a měl by to být vůdce, který přijal zodpovědnost za naše přežití (existenční, na trhu, v rámci firmy…atd). Očekáváme od něj stabilitu, fixování hodnot a směřování naší užitečnosti. Nepodceňujme tedy rituální uvedení manažera do role na kterékoli úrovni firmy. Bohužel v mnoha firemních kulturách se to vytratilo a já jsem rád, že za poslední rok jsme to v některých firmách společně zařadili do firemní kultury zpět.

O workshopu Firma jako kmen více zde…

 
+420 608 919 260

Kontaktní formulář