O firemní neúctě 1

O firemní neúctě 1

Užitečnost

Výpis článků Napsáno 1.12.2016

Možná to znáte. Obchod nadává na oddělení, které zajišťuje dodávku. Produkt management na obchod, který není schopen nic prodat. A aktivity HR nebo kontrolingu nechápe vůbec nikdo. K čemu vlastně ty ostatní potřebujeme?

Firemní boje vznikají ze dvou důvodů. Prvním je klasická touha po moci. To se týká, ale jen pár jednotlivců s mocenskými ambicemi. Podstatně horší jsou boje, které vznikají z neúcty tedy znevažování činnosti ostatních. A k tomu velmi často dochází, protože my sami jsme utopeni v nadbytečném reportingu, nabubřelých procesech a vyprázdněných cílech. Díky tomu přestáváme vnímat vlastní užitečnost a přirozený obranný mechanismus nám velí snižovat kvalitu ostatních, aby ta naše byla o trochu vyšší…

Ale smysl své práce nenalezneme tím, že budeme znevažovat práci ostatních…

Co je tedy potřeba udělat?

Najít opravdovou užitečnost své pozice. Jak se zasluhujete o to, že jsou peníze na vaši výplatu i mzdu ostatních? Když to nevíte vy, jak to mají vědět jiní?

 
+420 608 919 260

Kontaktní formulář