Nedělní Dýmka na mé zahradě

Červnové téma: HRAVOST, ŽIVOST BEZPROSTŘEDNOST ANEB NAŠE VNITŘNÍ DÍTĚ

Pravidelné měsíční setkání nad tématem souvisejícím s termínem. Jemná diskusní, konstelační a transická práce pro JÁ i pro MY. Setkání má téma, ale nemá cíl. Necháme sami sebe volně plout strukturou, kterou připravím.

Oblasti setkání:

 • Podívat se společně na dané téma a sdílet, pokud chceme
 • Nechat se inspirovat mýtickými příběhy
 • Nechat přijít a uvědomit si, jak téma souvisí s mojí osobou a mojí cestou
 • Zjistit jaké dopady má téma na naše blízké, peníze, zdraví, práci a další oblasti našeho světa
 • Nalézt soulady a nesoulady
 • Hledat svůj střed
 • Slyšet svá volání a podívat se na strážce hranic, kterých se bojíme
 • Vykopat válečnou sekeru tomu s čím chceme svést dobrý boj
 • Vykouřit Dýmku míru s tím, s čím se potřebujeme hluboce smířit
 • Poděkovat, čemu je třeba poděkovat

Průběh setkání:

 • maximálně 10 účastníků
 • 1den
 • od 11h až do tmy a opečení buřtů nad ohněm
 • celý den venku v přírodě
 • sezení ve venkovním kruhu, konstelování a meditace mezi stromy
 • v průběhu lehké občerstvení, které nám umožní dále pracovat
 • zázemí v mém domě

Způsob práce:

 • Diskusní kruh
 • Sdílení zkušeností
 • Využití mýtických příběhů jako metafor
 • Jemná konstelační práce
 • Jemná transická/meditační cvičení
 • Využití všech úrovní vnímání (racionální, emocionální, smyslové, spirituální)
 • Využití „Cesty hrdiny“ podle J.Campbella
 
+420 608 919 260

Kontaktní formulář