Firma jako kmen

Jsme jednotlivci žijící v tlupě nebo tlupa zajišťující přežití/prosperitu jednotlivců? Jaká je naše zodpovědnost za tlupu a co dává tlupa nám?

 • Cílem tohoto netradičního workshopu je připomenutí principů, na kterých byla založen naše pradávné společenství a najdeme inspiraci pro uvědomění si, kde bychom si mohli z minulosti vzít inspiraci pro přítomnost a budoucnost. Lidi ve své historii nejvíc formovala komunita ve které se zdržovali a které hodnoty hájili. Postupně se toto vědomí vytrácí a napříč období materiální prosperity hledáme základní smysl existence a spokojenosti.

Nad čím se zamyslíme:

 • Z pohledu hmoty se máme nejlépe, jak jsme se kdy měli. Tak proč se tak necítíme?
 • Proč lidé ztrácí ochotu pro svoji firmu/tlupu opustit svojí komfortní zónu? A proč nejsme ochotni pro svoji tlupu zemřít?
 • Proč jsou ve firmách důležití bozi, kterých se můžeme dotknout?
 • Proč někteří lidé vnímají zaměstnání jako výměnný obchod. V práci odevzdávám svoji energii, abych za ní dostal peníze. Pak jdu domu a investuji peníze pro získání energie zpět.
 • Přírodní národy mívají 2 vůdce. Náčelníka, který říká, kolik bizonů je třeba ulovit a šamana, který udělá obřady a dá tomu smysl. Co se děje, když nám jeden z nich chybí?

Co si z kurzu odnesete:

 • Zpracujete si firemní mytologii a příběhy Vašich hrdinů
 • Pochopíte hlavní principy pro vytváření firemního kmene…
 • Objasníme si důležitost kmenových rituálů…
 • Podíváme se na rituály vaší firmy (oslava úspěchu, korunovace, přijetí nováčka…)
 • Popíšeme vztah mezi jednotlivcem a kmenem…
 • Uvědomíme si vzájemnou užitečnost…
 • Zaměříme se na osobní hodnoty a propojení s hodnotami firmy…
 • Naučíme se vzdát úctu ostatním včetně nepřátel
 • Pochopíme jak je to s hrdiny a bohy…
 • A HLAVNĚ: ZJISTÍME JAK VYTVÁŘET A PODPOROVAT VÁŠ KMEN/TÝM/FIRMU

Způsob práce:

 • Sdílení u „kmenového ohně“
 • Práce po jednotlivcích i ve skupinách
 • Kombinace racionálních úkolů s rituálními aktivitami
 • Využití všech úrovní vnímání (racionální, emocionální, smyslové, spirituální)
 
+420 608 919 260

Kontaktní formulář