Co dělám?

Moji práci pro zákazníky můžeme rozdělit na dva směry. Ty směry se ovšem prolínají a velmi často je dobré je kombinovat...

Racio

Výkon, výkon, výkon. S kolegy z Towers / Sales Guru® realizujeme projekty zaměřené na zvyšování výkonu obchodních týmů nebo celých firem. Obchod a management se dá dělat intuitivně jen do určité úrovně. Pak je potřeba jasná napříč sdílená metodika, kterou jsou schopna použít všechna oddělení zapojená do obchodu. Vybrat správnou metodiku pro danou firmu a konkrétní situaci vyžaduje RACIO...

Situace, které řešíme:

 • zvýšená efektivita při získávání nových zákazníků
 • lepší schopnost těžení potenciálu stávajících zákazníků (cross a up sell)
 • snížení ústupků při vyjednávání
 • cílené řízení vztahů
 • pomoc při uvádění nových produktů / služeb / řešení na trh

Naše práce jsou dlouhodobé projekty i jednorázové tréninky. Využíváme metodiky jako SPIN Selling, Solution Selling a Target on Account Selling.

Rituály

Přírodní národy mívají dva vůdce. Náčelníka, který říká, kolik bizonů je třeba ulovit, a šamana, který udělá obřady a dá tomu smysl. Myslivci na konci honu vzdávají poctu ulovené zvěři. My splníme cíl a bez jakéhokoli rituálu je nám řečeno: "A příště +20%". Nebo nějaký projekt vyšumí do ztracena a nikdo ho rituálně neuzavře.

Firma je kmen a kmen je v antropologii mimo jiné určen společnou řečí, sdílenou mytologií a rituály.

 • Potřebujeme rituály pro UCTĚNÍ ÚSPĚCHU
 • Potřebujeme vyprávět FIREMNÍ PŘÍBĚH NA KTERÝ JSME HRDÍ
 • Potřebujeme znát SMYSL toho co děláme
 • Potřebujeme vnímat VLASTNÍ UŽITEČNOST
 • Potřebujeme rituálně UZAVŘÍT věci, které se nepovedly
 • Potřebujeme se pravidelně setkat s KMENOVÝMI HODNOTAMI
 • Potřebujeme mít rituál UVEDENÍ DO ROLE A PŘECHODU K DOSPĚLOSTI

Jako svoji užitečnost vnímám, že firmám nabízím jednoduché, ale hluboké rituály přírodních národů, které tyto situace řeší.

A MUSÍM ŘÍCT, ŽE MĚ I FIRMY TO BAVÍ!!!

TIPNĚTE SI

Z kolika procent ovlivňují následující položky Váš výkon?

 • chybějící dovednosti a znalosti
 • chybějící smysl práce a vnímání vlastní užitečnosti
 • chybějící úcta ostatních za vaši činnost
 • chybějící propojení s vlastními emocemi
 • chybějící ochota vyměnit některé zvyky
 • konstelace atmosféry jejíž jsme součástí

4 ÚROVNĚ VNÍMÁNÍ

RACIONÁLNÍ – SMYSLOVÉ – EMOCIONÁLNÍ – SPIRITUÁLNÍ

O našem úspěchu často rozhoduje, jak dokážeme pracovat na všech těchto úrovních, protože se navzájem doplňují a ovlivňují.

Vědí to "LÍDŘI" přírodních kultur, kteří kombinací všech úrovní vnímání dokáží "ovlivňovat běh událostí".

Není to žádná věda, je potřeba jen trochu jiný, než zaběhlý přístup a zapojení i těch úrovní vnímání, které nám nyní připadají nepracovní.

 
+420 608 919 260

Kontaktní formulář