NLP techniky a systemické konstelace - III.

Pozice vnímání, Metaprogramy a univerzální proces modelování, Systemické konstelace

O workshopu:

3 inspirativní víkendové workshopy, které jsou navrženy tak, abyste se nejen naučili nové techniky a nástroje, ale také je mohli ihned aplikovat v praxi. Víkendy je možné absolvovat jako ucelenou sérii nebo si jen vybrat ten, který Vás zajímá

Každý víkend bude zahrnovat:

 • Velkou techniku pro osobní nebo profesní rozvoj
 • Praktické NLP nástroje pro zvládání každodenních situací
 • Trénink systemických konstelací a dalších technik

Kromě těchto hlavních bodů bude každý víkend zahrnovat také čas pro relaxaci, meditaci a neformální sdílení mezi účastníky, což posílí skupinovou dynamiku a podpoří proces učení.

Program pro jednotlivé víkendy:

Víkend 15.-17.3.:

Strategie Tvořivosti podle W. Disneyho

 • NLP technika
 • Princip 4 místností, které využíval W.Disney při tvoření.
 • Praktické cvičení: vytváření vlastního projektu pomocí Disneyho strategie

Triky úst a práce s přesvědčením

 • Triky úst a slov jsou přerámcování námitky klienta jednou větou. Jejich cílem je docílit přehodnocení určitého přesvědčení/rámce klienta, který si vyvozuje a ze kterého argumentuje. Triky úst mění optiku nahlížení a tím otevírají prostor k diskuzi z jiného úhlu pohledu.
 • proč nevidí, to co vidíme my?
 • práce s jazykovým metamodelem podle Miltona
 • Triky úst – 14 konkrétních slovních strategií

Systemické konstelace

 • Práce na přinesených zadáních
 • Trénink pod supervizí
 • Technika konstelací spočívá v sestavení „modelu“ řešené oblasti ze „zástupců“ vybraných z ostatních účastníků workshopu. Následným pozorováním reakcí a dotazováním zástupců dostáváme řadu informací o systému, vztazích a procesech, které pod povrchem probíhají.

Víkend 7.-9.6.

Reimprinting

 • NLP technika pro změnu postoje nebo strategie přijaté v minulosti, ze které jednáme nyní
 • Nalezení zdrojové situace a její průzkum
 • Proměna zdrojové situace
 • Přenos do přítomnosti

Práce s metaforami

 • významný, p a velmi podceňovaný nástroj pro práci se „zaseklým ráciem“
 • struktura, využití
 • společná tvorba mnoha metafor pro různé situace

Konstelace viz. výše

Víkend 13.-15.9.

Pozice vnímání

 • NLP technika, která umožní dovést klienta k různým úhlům pohledu
 • práce s perspektivou klienta při nahlížení na problém
 • nahlížení z jiných osob či metapozic

Metaprogramy a universální proces modelování

Konstelace viz. výše

Cena

Cena za jeden víkend je 14.000,– Kč. Při absolvování všech Tří víkendů je celková cena 30.000,– Kč.

 
+420 608 919 260

Kontaktní formulář